Baanreglement

om onze banen in topconditie te houden zijn er regels te respecteren.
 • Men kan een baan alléén reserveren met gebruik van een geldige ledenpas met pasfoto. Aspirant- en proefleden kunnen gebruik maken van een, aan hen verstrekte, tijdelijke pas.
 • Op de eerste plaats dient er altijd te worden afgehangen via het KNLTB afhangbord op de banen die vrij beschikbaar zijn, daarna op volgorde van vrijkomen.
 • Het is alleen mogelijk een baan te reserveren indien men zelf naar de baan gaat, reserveert en wacht tot dat de gereserveerde periode is aangebroken. Het is niet mogelijk om overdag een baan voor ‘s avonds te reserveren. Ook anderen kunnen niet voor u reserveren.
 • Sommige spelers hebben een voorkeur voor een bepaalde baan. Niemand kan echter van een bepaalde baan gestuurd worden, als er nog andere banen leeg zijn.
 • Als men bij een groot aanbod van spelers afgehangen heeft voor een enkelspel, is men verplicht toe te staan dat er wordt bijgehangen voor een dubbelspel. Bij een dubbelspel zijn alle vier spelers verplicht om af te hangen. Men mag en kan pas weer afhangen nadat de vorige speeltijd beëindigd is en men de baan verlaten heeft. Dit geldt ook voor spelers die training hebben gehad.
 • Als er zich na het verstrijken van de speeltijd geen nieuwe spelers melden, dan mag worden doorgespeeld totdat men wordt afgelost.
 • Na afloop van een speelperiode is men verplicht de complete baan te vegen. Dit ter voorkoming van mos en algvorming. De baan moet over de volle breedte en de volle lengte gesleept worden. Dat betekent niet alleen tussen de lijnen, maar ook buiten de lijnen, tot aan de hekken. Op deze regel is slechts één uitzondering, indien de baan nat is kan het vegen achterwege blijven.
 • Als er plassen op de baan ontstaan, mag er beslist niet meer op gespeeld worden. De baan heeft daar erg onder te lijden en het kost dan veel werk om dat weer op te knappen. Plassen mogen nooit met een bezem weggeveegd worden. Nadat de plassen verdwenen zijn, zo’n 10 minuten wachten tot er weer gespeeld kan worden. Tijdens toernooien neemt de toernooileiding het besluit over het al dan niet doorspelen.
 • Wanneer er na oponthoud door regen weer gespeeld kan worden, zijn de eerste banen beschikbaar voor training, die op dat moment gepland staat.
 • Aanwijzingen van de groundsman, accomodatiecommissie en/of bestuur m.b.t. het gebruik van de banen dienen te worden opgevolgd.
 • Ten behoeve van trainingen, competitie, toernooien, clubkampioenschappen, toss-ochtenden, etc. kunnen door het bestuur, de technische commissie, de toernooicommissie, de jeugdcommissie, de recreatiecommissie en de accommodatiecommissie één of meerdere banen worden gereserveerd. Deze reserveringen worden aangegeven via het KNLTB afhangbord.
 • De gebruikstijden van de verlichting zijn d.m.v. een klok begrensd tot 24.00 uur. De schakelaars voor de verlichting bevinden zich in de gang beneden bij de kleedkamers. Inschakelen geschiedt door van de betreffende baan de schakelaar in de ‘aan’‐ stand te zetten. Wees zuinig met de energie en schakel alleen de verlichting in van de baan die gebruikt wordt. Bij het verlaten van niet meer gereserveerde banen, dient men de verlichting uit te schakelen.

Mochten er onverhoopt nog klachten en of opmerkingen zijn over ons park, de conditie van de banen of andere zaken? Dan horen wij dat natuurlijk graag, stuur uw bericht hier naartoe.